• ליווי שלב התכנון, הוצאת כתבי כמויות ולו"ז ראשוני.

  • הפצת מכרזים לקבלנים וניתוח הצעות מחיר.

  • ניהול מו"מ מול קבלנים ועריכת חוזים.

  • הפעלת קבלנים באתר ותאומים בין הפעילויות.

  • פיקוח על עבודות הקבלנים ובקרה על סוגי החומרים הנכנסים לאתר. 

  • עדכון קבלנים לגבי שינויים ותוספות במהלך הביצוע ובקרה על ביצועם.

  • הזמנת המתכננים בשלב העבודה למתן שירותי פיקוח עליון.

  • דיווחים למזמין על קצב התקדמות הביצוע ביחס ללו"ז ומעקב אחר עלויות הביצוע.

  • ביצוע פרוטוקולי מסירה עם סיום עבודת הקבלנים ומעקב אחר תיקון הליקויים שנתגלו במהלך הבדיקה.

השירותים שלנו

כל פרוייקט מתנהל באופן ישיר על ידי רוני וגל כבר מהשלב הראשוני של התכנון ובמהלך כל שלבי הפרוייקט תוך רמת שירות גבוהה, הקפדה על מצויינות, איכות בלתי מתפשרת, מקצועיות ואמינות מעל הכל עד למסירת הפרוייקט לשביעות רצונו של הלקוח.

לאדריכלים אנו מספקים תמיכה הנדסית גבוהה משלב התכנון, יכולות מוכחות בפתרון בעיות מורכבות בשלב הביצוע, ניהול מקצועי של קבלני המשנה יחד עם תיאום ותעוד שלבי העבודה להבטחת לוחות זמנים של הפרוייקט.

ללקוחות אנו מציעים ניהול פיננסי מדויק ושקוף תוך כדי בקרה על המסגרת התקציבית, הקפדה על איכות עבודה ברמה הגבוהה ביותר, רמת שירות וזמינות וביטחון מקצועי וכלכלי בהתנהלות הבנייה.

 

עם השנים צברה החברה מוניטין רב והערכה רבה בקרב האדריכלים והיועצים.

הערך המוסף שלנו

השירותים שלנו