פרוייקטים | משרדים | בית אלרוב

משרדים

משרדים

משרדים | בית אלרוב

משרדים

משרדים

משרדים | בית אלרוב

משרדים

משרדים

משרדים | בית אלרוב

משרדים

משרדים

משרדים | בית אלרוב

משרדים

משרדים

משרדים | בית אלרוב

אדריכלות: אסף גוטסמן

אדריכלות: איריס גיזנפלד